ЕЛЕКТРОННИЙ ЩОДЕННИК

На виконання Закону України «Про освіту», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 20 вересня 2017р. № 649 «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», Наказу Міністерства освіти і науки від 25 червня 2018 р. № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», та рішення педагогічної ради від 15.06.23р. (протокол № 14), з метою вдосконалення процесу управління закладом освіти, планування та організації освітнього процесу на основі впровадження інформаційно-комунікаційної автоматизованої Системи «Єдина школа» розпочато впровадження в управлінську діяльність закладу освіти Системи «Єдина школа» з 01.09.2023 року.