Зразок заяви

         Директорові

Луцького ліцею № 1

         Киці А.І.

__________________________

__________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника)

_________________________

_________________________

(домашня адреса, контактний телефон)

 

 ЗАЯВА

      Я, (прізвище, ім’я, по батькові заявника), повідомляю, що учень/учні (вказати прізвище, ім’я, клас) систематично ображають мене/мою дитину (вказати прізвище, ім’я, клас). Це виражається в тому, що (вказати види образ, цькування).

Прошу допомогти у вирішенні цієї ситуації.

 

  _____________                                                        _______________

    (дата)                                                                                  (підпис)